Η μουσική του γκαμελάν και οι κύκλοι της ζωής [Gamelan music and the cycles of life]